Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovgivning

Mette"

CFR leverer ydelser efter Sundhedsloven §§ 141 og 142 samt Serviceloven §§ 10, 12 og 101.

Herunder finder du links til relevant lovgivning og vejledninger til loven.

Sundhedsloven § 141:https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=152710#Kap40

Sundhedsloven § 142:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=167271

Serviceloven § 101: https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164215#Kap18

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120519

Vejledning nr. 5 til Serviceloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135447

Center For Rusmiddelbehandling (CFR)

Svaneparken 8
7430 Ikast

Tlf.: 9960 3850
E-mail: cfr@ikast-brande.dk