Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Substitutionsbehandling

CFR tilbyder medicinsk substitutionsbehandling for opiatmisbrug.

Har du et opiatmisbrug og ønsker medicinsk behandling for dette, kan du rette henvendelse til CFR på 9960 3850. Her vil en medarbejder, i forbindelse med dit udredningsforløb, booke en tid ved vores lægekonsulent.

Den sundhedsfaglige indsats i CFR består af:

  • Behandling med substitutionsmedicin (subutex, suboxone, metadon)
  • Screening af hepatitis
  • Tilbud om gratis prævention
  • Løbende lægefaglig opfølgning på din behandling 

Ordination, opstart og opfølgning med substitutionsbehandling varetages af CFR's lægekonsulent.

I forbindelse med din substitutionsbehandling, vil du blive tilknyttet en misbrugskonsulent, der varetager din sociale behandling.

Center For Rusmiddelbehandling (CFR)

Svaneparken 8
7430 Ikast

Tlf.: 9960 3850
E-mail: cfr@ikast-brande.dk