Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Udredning

Udredningen skal sikre at din samlede situation er beskrevet, samt at motivation og behandlingsbehov er dokumenteret.

Forløbet vil typisk bestå af 1 -3 samtaler, der skal klarlægge motivation og ønsker for et behandlingsforløb.
I forbindelse med din udredning, vil du blive tilbudt en lægesamtale, som skal finde sted indenfor 14 dage efter henvendelse til CFR.

Udredningsforløbet munder ud i en behandlingsplan jf. Servicelovens § 141, som fastlægger det individuelle behandlingsforløb.

Center For Rusmiddelbehandling (CFR)

Svaneparken 8
7430 Ikast

Tlf.: 9960 3850
E-mail: cfr@ikast-brande.dk