Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lovgivning

Mette"

CFR leverer ydelser efter Sundhedsloven §§ 141 og 142 samt Serviceloven §§ 10, 12 og 101.

Herunder finder du links til relevant lovgivning og vejledninger til loven.

Sundhedsloven § 141: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903 

Sundhedsloven § 142: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/903

Serviceloven § 101: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/798

Vejledning om den lægelige behandling af stofmisbrugere i substitutionsbehandling: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2016/10375

 

Center for Rusmiddelbehandling
Svaneparken 8
7430 Ikast
Tlf: 9960 3850
E-mail: cfr@ikast-brande.dk