Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Rusmiddelpolitik

For arbejdspladsen kan misbrugsproblemer blandt medarbejdere blandt andet betyde:

  • Udgifter til et øget sygefravær.
  • Forringet kvalitet i arbejdet.
  • Flere arbejdsulykker.
  • Mistrivsel
  • Skadet image, som kan betyde forringede konkurencevilkår samt problemer med rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft.

En forudsætning for en effektiv indsats fra arbejdspladsens side, er en aktiv og bevidst rusmiddelpolitik. Det handler om stillingtagen til såvel forbrug af rusmidler på arbejdspladsen som hjælp til ansatte med et rusmiddelproblem.

En bevidst politik har klare nedskrevne regler om forbrug af rusmidler på arbejdspladsen mens den aktive del handler om, hvilken hjælp og støtte arbejdspladsen kan give den enkelte, der har et rusmiddelproblem.

CFR tilbyder at hjælpe din virksomhed med udarbejdelse af rusmiddelpolitikken. Herudover tilbyder vi at klæde ledelsen og tillidsvalgte på til opgaven omkring rusmiddelpolitik/samtaler m.m.

Ønsker du at vide mere kan du kontakte CFR på telefon 9960 3850 eller mail cfr@ikast-brande.dk 

Center for Rusmiddelbehandling
Svaneparken 8
7430 Ikast
Tlf: 9960 3850
E-mail: cfr@ikast-brande.dk