Gå til hovedindhold

Alkoholbehandling

Her finder du informationer om CFR's tilbud til dig som oplever problemer med dit alkoholforbrug. Du behøver ingen henvisning for at modtage behandling i CFR Behandlingen er gratis Du kan henvende dig anonymt Du er garanteret behandling indenfor 14 dage efter din henvendelse Du kan frit vælge hvor i landet du ønsker ambulant alkoholbehandling. Det frie valg gælder dog kun på kommunale alkoholambulatorier og private alkoholambulatorier, der er en del af det kommunale alkoholbehandlingstilbud.

To kvinder sidder og taler sammen

Behandling

CFR tilbyder gratis alkoholbehandling for borgere i Ikast-Brande kommune.

Behandlingen foregår ambulant, således at den har mindst mulig indgriben i din dagligdag.

Omfanget af den ambulante behandling er 2 - 4 samtaler i måneden. Det er forskelligt, hvor længe et behandlingsforløb varer - dette planlægges i samarbejde med dig og din misbrugskonsulent.

Din behandling tilrettelægges individuelt, sammen med din misbrugskonsulent, således at den passer med de målsætninger du har udarbejdet.

Pårørende kan inddrages i din behandling, hvis du ønsker dette.

Alkoholbasiskurset er et tilbud til dig der ønsker et mere intensivt forløb.

Basiskurset er et ambulant gruppeterapeutisk tilbud med grupper på max. 10 deltagere. Kurset foregår 6 mandage i træk fra kl. 17-20, og med et opfølgningsmøde en måned senere.

Kurset afholdes ca. 2 gange om året eller når der er basis for at opstarte et hold.

Kurset skal ses som en helhed, hvor målet er at give deltagerne indsigt i, hvilken betydning alkohol har for den enkelte og dennes omgivelser. Desuden får du redskaber til en
ændring af dit drikkemønster.

På basiskurset vil der være fokus på alkoholens konsekvenser, drikkemønster, højrisikosituationer og advarselstegn samt tilbagefaldsstrategier. Kurset er generelt personlighedsudviklende, derfor arbejder vi også med livsstrategier.

Kursusformen vil gennem hele forløbet være en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg,
psykoedukation, arbejde i grupper og det individuelle forløb i plenum ud fra konkret fokus områder og problemstillinger.

Deltagelse på kurset kræver en visitation fra din misbrugskonsulent.

CFR har mulighed for at bevillige døgnbehandling for alkoholmisbrug.

Vi benytter udelukkende godkendte behandlingstilbud, med hvem vi har en samarbejdsaftale.

Ved valg af døgnbehandlingsinstitution, lægges der vægt på, at stedet matcher dine problemstillinger.

Under din døgnbehandling er du tilknyttet em misbrugskonsulent fra CFR's behandlerteam, som vil varetage opfølgninger m.m.

Som et led i din alkoholbehandling i CFR, tilbyder vi gratis Antabusbehandling.

Du skal rette henvendelse til din egen læge, som skal ordinere dig Antabus. Lægen vil skrive ordinationen ind i FMK (Fælles Medicinkort), her kan CFR se ordinationen og behandlingen kan startes op. 

Tilbuddet henvender sig til dig der har gennemført et primært behandingsforløb for stof- eller alkoholmisbrug, og har opnået egne mål i behandlingen.

Efterbehandlingen skal bidrage til, at du fastholder dine mål for behandlingen, samt støtte dig i at anvende og fastholde de redskaber du har tilegnet dig i dit behandlingsforløb.

Du tilbydes 1 individuel samtale i måneden.