Gå til hovedindhold

BRUS

BRUS

BRUS er et gratis samtaletilbud til børn og unge i alderen 0-24 år, der vokser op i familier hvor rusmidler styrer og forstyrrer.

BRUS er et udviklingsstøttende tilbud og sigter på at styrke børn og unges muligheder for at håndtere de udfordringer, som følger af en opvækst præget af stof- eller alkoholproblemer i familien.

Vi opretter behandlingstilbud inden for tre kategorier:

  • Aldersopdelte samtalegrupper for børn og unge
  • Individuelle samtaleforløb for børn og unge
  • Familiesamtaler for den enkelte familie

BRUS er et nyt tilbud som består af et partnerskab mellem 11 midtjyske kommuner. Projektet er støttet med satspuljemidler og varer i 4 år. Det skønnes, at ca. 122.000 børn og unge i Danmark vokser op i en familie, hvor den ene eller begge forældre har et problematisk forbrug af rusmidler. I Ikast-Brande Kommune antages der at være ca. 1000 børn i alderen 0-17 år og ca. 400 unge i alderen 18-24 år.

Undersøgelser peger på, at en meget stor del af disse børn og unge ikke opdages, og at familien derfor ikke får den nødvendige hjælp.

BRUS definere et rusmiddelproblem på denne måde:

"Indtagelsen af rusmidler virker forstyrrende ind på de opgaver og funktioner som skal varetages i familien, og de følelsesmæssige bånd belastes" - "Når rusmidlerne styrer og forstyrrer".

 

Der er ansat to behandlere i BRUS og du er meget velkommen til at kontakte Betina eller Rikke, enten via telefon eller mail:

Betina Bærentsen
Mobil: 30689863
E-mail: betbre@ikast-brande.dk 

Rikke Bitsch
Mobil: 20660791
E-mail: ribic@ikast-brande.dk 

Eller via hjemmesiden: https://ungbrus.dk/