Gå til hovedindhold

Henvendelse

Henvendelse

Henvendelse, smartphone med nummeret til CFR tastet ind, klar til at ringe og henvende sig

Under din indskrivningssamtale, vil der i samarbejde mellem dig og en misbrugskonsulent, blive udarbejdet en behandlingsplan.

Denne plan indeholder en udredning, delmål for din behandling samt en anbefaling om behandlingstiltag.

På visitationsmøde i CFR indstiller misbrugskonsulenten din sag og efterfølgende visiteres du til den behandling der er besluttet.

CFR træffer myndighedsafgørelse efter Servicelovens § 101 og Sundhedslovens §§ 141 og 142.

Alle borgere kan modtage råd og vejledning anonymt. Det eneste du skal gøre er, at ringe på tlf. 9960 3850.

Råd og vejledning kan foregå telefonisk eller du kan få en tid til en personlig samtale i CFR.

Formålet med råd og vejledning er, at du får overblik over behandlingsmæssige ydelser, samt i et vist omfang at få afklaret din egen motivation for et behandlingstiltag.

Udredningen skal sikre at din samlede situation er beskrevet, samt at motivation og behandlingsbehov er dokumenteret.

Forløbet vil typisk bestå af 1 -3 samtaler, der skal klarlægge motivation og ønsker for et behandlingsforløb.
I forbindelse med din udredning, vil du blive tilbudt en lægesamtale, som skal finde sted indenfor 14 dage efter henvendelse til CFR.

Udredningsforløbet munder ud i en behandlingsplan jf. Servicelovens § 141, som fastlægger det individuelle behandlingsforløb.

Der er behandlingsgaranti på både alkohol-, stof- og substitutionsbehandling. Dette betyder at du har ret til igangsat behandling, senest 14 dage efter din henvendelse til CFR.

Du kan altid henvende dig anonymt til CFR.

Det er frivilligt om du vil i behandling og hvilken type behandling du ønsker at modtage.

Du skal først opgive dit navn og personnummer, hvis du vælger at modtage behandling. Registreringen er nødvendig for at vi kan journalisere dit behandlingsforløb. Dine oplysninger er fortrolige og vil kun blive videregivet til relevante samarbejdspartnere, i henhold til samtykkeerklæringen, som du udfylder når du starter i behandling.

Du har ret til anonym ambulant alkoholbehandling jf. Sundhedslovens § 141 stk. 5.

Hvis du ønsker at benytte dette, vil dit journal blive oprettet under fiktivt personnummer.

Du skal dog være opmærksom på, at vi har skærpet underretningspligt i forhold til børn og unge. Vi skal underrette hvis vi vurderer at barnets trivsel er i fare.

Alkoholbehandling

Jf. Sundhedslovens § 141, er den ambulante alkoholbehandling omfattet af 'frit valg'.

Dette betyder, at du frit kan vælge hvor i landet du ønsker ambulant alkoholbehandling. Det frie valg gælder dog kun på kommunale alkoholambulatorier og private alkoholambulatorier, der er en del af det kommunale alkoholbehandlingstilbud.

Der kræves ikke en forudgående visitering fra CFR, før du kan modtage denne ydelse.

Stofbehandling

Jf. Servicelovens § 101, kan en borger der er visiteret til stofbehandling, vælge at blive behandlet i et andet offentligt behandlingstilbud af tilsvarende karakter.

Det vil sige, at du først skal visiteres til behandling via CFR, før du kan benytte dig af det frie valg.

Substitutionsbehandling

Jf. Sundhedslovens § 142, stk. 7, er substitutionsbehandling pr. 1. januar 2015 omfattet af frit valg. Det vil sige, at du kan vælge at blive behandlet på en anden offentlig institution eller godkendt privat institution, end den CFR har visiteret dig til.

Hvis du ønsker at modtage din substitutionsbehandling på en anden institution end CFR, er det lægen på den ønskede institution der skal vurdere, om du kan modtage substitutionsbehandling.

Ønsker du at vide mere om frit valg, er du velkommen til at rette henvendelse til CFR på telefon 9960 3850 eller mail: cfr@ikast-brande.dk