Gå til hovedindhold

Kurser og uddannelse

Kurser og uddannelse

En mand, der er i gang med at lave tavleundervisning

Vi tilbyder rygestopkurser for borgere, der er tilknyttet en anden behandling i Center for rusmiddelbehandling.
Der tilbydes både individuelle samtaler og gruppeforløb.
Kurset afholdes i Center for rusmiddelbehandling og varetages af en uddannet rygestopinstruktør.
Kurset er gratis.

Vil du vide mere om rygestopkurset, kan du kontakte misbrugskonsulent og rygestopinstruktør Maria Brunse Jørgensen på telefon 9960 3859 eller mail mabjo@ikast-brande.dk 

Har du som samarbejdspartner en borgersag hvor der er mistanke om misbrug, tilbyder CFR konsulentbistand i form af deltagelse ved borgersamtaler, netværksmøder o. lign.

Det er ikke en forudsætning at borgeren er indskrevet i CFR.

Ønsker du at vide mere om dette tilbud, kan du rette henvendelse til CFR.

Mange oplever at have kontakt til borgere, hvor der enten er et erkendt misbrug, eller mistanke om misbrug. I den forbindelse kan der være behov for at den fagprofessionelle bliver klædt på til samtalen omkring misbrug.

CFR tilbyder faglig sparring, så du som fagprofessionel bliver klædt bedre på til at identificere og italesætte misbrug.

CFR bidrager ind i det forebyggende arbejde på SSP-området.

Vi tilbyder oplæg for forældregrupper, skoleklasser og lærere. Da vi bestræber os på at tilpasse indholdet til målgruppen, vil vi typisk afholde et formøde, med deltagelse af relevante parter, hvor vi drøfter formål og indhold for oplægget.

Temaer kan eksempelvis være

 • unge og alkohol
 • flertalsmisforståelser
 • forældre, unge og alkohol
 • stoffer
 • aftaleark
 • forældresamarbejde

CFR tilbyder oplæg for personalegrupper om;

 • misbrug
 • afhængighed
 • symptomer på misbrug
 • behandlingstilbud i Ikast-Brande kommune
 • opsporing/ tidlig indsats

Ring og hør nærmere på telefon 9960 3850.

CFR tilbyder, som et led i udarbejdelse af jeres rusmiddelpolitik, at uddanne udvalgte ledere og tillidsvalgte medarbejdere til nøglepersoner.

En nøgleperson er den eller de personer på arbejdspladsen, der har ansvaret for at gribe ind over for en medarbejder eller kollega, der har et rusmiddelproblem.

Ønsker du at vide mere om nøglepersonuddannelsen, kan du rette henvendelse til CFR på telefon 9960 3850 eller sende en mail på cfr@ikast-brande.dk