Gå til hovedindhold

Det opsøgende team

Det opsøgende team

Kontormiljø

Det opsøgende team

SKP-funktionen er CFR's tilbud til kommunens mest socialt udstødte og isolerede grupper, som ofte har svært ved at formulere egne behov og blive hørt. Tilbuddet gives når brugeren er ude af stand til at bruge de øvrige tilbud på området. SKP-medarbejderen skal medvirke til at styrke brugerens kontakt til omverdenen og;

sammen med brugeren identificere og formulere behov for omsorg, støtte og service og sikre at brugeren modtager det i overensstemmelse med sine rettigheder.
sammen med brugeren at understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført.
at bistå brugeren i kontakten til myndigheder og andre.
SKP-arbejdet udføres primært som opsøgende arbejde og uden forudgående visitation.

SKP-medarbejderen er et supplement til de øvrige behandlingstilbud og skal ikke erstatte dem.

Alle borgere kan henvende sig direkte til SKP-medarbejderen, enten ved eget behov eller ved bekymring for andre.

SKP: Benny Poulsen, 2132 9428 eller Jakob Dausell, 3067 0426

CFR tilbyder udarbejdelse af en handleplan, for borgere med ophold på en § 110-institution.

Formålet med handleplanen er at klarlægge borgeren samlede sociale situation, samt støtte borgeren i tilbagevenden til egen bolig og kontakt til øvrige kommunale forvaltninger, omkring anden støtte.

Har du ophold på en § 110-institution og ønsker at få udarbejdet en handleplan, skal du rette henvendelse til vores opsøgende medarbejder. I fællesskab aftaler I det videre forløb.

Henvendelse kan rettes til;

Gitte Kristensen
E-mail: gitkris@ikast-brande.dk
Mobil: 2383 0158

Målgruppen for Profugo

Borgere i overgangen til egen bolig fra gaden, midlertidigt ophold hos familie og venner, behandling, § 110-boform eller fængsel.

Profugo er henvendt til borgere med lettere eller middelsvær psykisk sygdom og/eller lettere eller middelsvær misbrug.

Man kan blive visiteret såfremt man er.

  • Hjemløs
  • Udsætningstruede – med udsætningsbrev fra udlejer

Er motiveret til at lave en forandring, og derved blive selvhjulpen  - eller klare sig med minimal støtte efter de 9 mdr. indsats.

CTI-indsatsen er ikke målrettet borgere med behov for langvarig eller permanent intensiv støtte.

Hvem er Team Profugo?

- Tovholder: Søs Phillipsen 

- Det Opsøgende Team ved CFR (Jakob, Benny og Gitte)

- Socialpsykiatrien Norgesgade (Maja, Marianne og Helle U)