Gå til hovedindhold

Det opsøgende team

Det opsøgende team

Kontormiljø

Det opsøgende team

SKP-funktionen er CFR's tilbud til kommunens mest socialt udstødte og isolerede grupper, som ofte har svært ved at formulere egne behov og blive hørt. Tilbuddet gives når brugeren er ude af stand til at bruge de øvrige tilbud på området. SKP-medarbejderen skal medvirke til at styrke brugerens kontakt til omverdenen og;

  • sammen med brugeren identificere og formulere behov for omsorg, støtte og service og sikre at brugeren modtager det i overensstemmelse med sine rettigheder.
  • sammen med brugeren at understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført.
    at bistå brugeren i kontakten til myndigheder og andre.
  • SKP-arbejdet udføres primært som opsøgende arbejde og uden forudgående visitation.

SKP-medarbejderen er et supplement til de øvrige behandlingstilbud og skal ikke erstatte dem.

Alle borgere kan henvende sig direkte til SKP-medarbejderen, enten ved eget behov eller ved bekymring for andre.

SKP: Jakob Dausell, 3067 0426 eller Troels Nielsen, 2360 2859

CFR tilbyder udarbejdelse af en handleplan, for borgere med ophold på en § 110-institution.

Formålet med handleplanen er at klarlægge borgeren samlede sociale situation, samt støtte borgeren i tilbagevenden til egen bolig og kontakt til øvrige kommunale forvaltninger, omkring anden støtte.

Har du ophold på en § 110-institution og ønsker at få udarbejdet en handleplan, skal du rette henvendelse til vores opsøgende medarbejder. I fællesskab aftaler I det videre forløb.

Henvendelse kan rettes til;

Gitte Kristensen
E-mail: gitkris@ikast-brande.dk
Mobil: 2383 0158

CFR kan tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer.

Henvendelse kan rettes til;

Gitte Kristensen
E-mail: gitkris@ikast-brande.dk
Mobil: 2383 0158