Gå til hovedindhold

Pårørende

Tilbud til pårørende

To personer sidder og taler over en kop kaffe

Pårørende

Du kan som pårørende til et menneske med misbrug rette henvendelse til CFR, der vil tilbyde dig individuelle samtaler.

Formålet med samtalerne er, at give dig redskaber til håndtering af de udfordringer der følger af at have misbrug tæt på livet.

Du vil som udgangspunkt blive tilbudt 2 samtaler a 1 times varighed.

Ønsker du at vide mere om dette tilbud, kan du rette henvendelse til CFR på telefon 99603850 eller mail cfr@ikast-brande.dk 

CFR tilbyder pårørendekurser, hvor du som pårørende vil;

  • Få kendskab til misbrug, kendetegn og konsekvenser
  • Få mulighed for at få talt ud, i forhold til dine udfordringer i forhold til den afhængige.
  • Få redskaber til at sætte grænser.
  • Indroduktion til selvhjælpsgrupper.

Formen er en kombination af oplæg, foredrag og selvhjælpsgruppe. Det er en misbrugskonsulent fra CFR der varetager undervisningen i gruppen. Der er max. 10 deltagere på kurset.

Kurset forløber over 5 gange a 2 timers varighed og er gratis for dig der bor i Ikast-Brande kommune.

Forældrekursus i Resæt er et tilbud til dig, der har en ung op til 25 år, der har et problematisk forbrug af rusmidler.

Der vil som udgangspunkt blive talt om at være forældre, og hvordan familier hver især har deres løsninger og handlemuligheder. Samtidigt har du mulighed for at få et netværk af andre forældre.

I vil sammen med andre forældre få en blanding af oplæg og dialog med Resæt og med andre forældre.

Kurset er gratis, men kræver tilmelding. Kurset ligger mellem 17.00 og 20.00 og inkluderer et fælles aftensmåltid.

For at deltage i kurset, skal du have en ung op til 25 år, der har et problematisk forbrug af rusmidler. Den unge skal ikke være indskrevet i Resæt, for at du kan deltage i kurset.

Du kan tilmelde dig, ved at kontakte en medarbejder fra Resæt.